Jagt og fiskeri i Danmark

Sjællandsk kronhjort

Bukkejagt

Forårsjagten på råbuk er et af årets jagtmæssige højdepunkter.

God råvildtforvaltning, tålmodighed og flid, belønnes ofte med en fin kapitalbuk - med lidt held også en medaljebuk.

En dansk medaljebuk værdsættes nu en gang højere end en tilsvarende fra udlandet !

Buejagt

Selskabsjagt

Efteråret er højtid for klapjagt på fasaner.

Selskabs- og konsortiejagt er som regel en fornøjelig oplevelse i gode venners lag og får de fleste jægere til med længsel at se frem til den mørke årstid.

Højtflyvende fasaner kan få enhver jæger til at stortrives i storm og regn, omend fornøjelsen nu er størst godt vejr.

Trækjagt

Trækjagt på ænder, gæs og duer.

Specielt edderfuglejagten fra land er spændende, når kulingen presser fuglene ind over kysten.

Jagt på edderfuglehanner er tilladt på fiskeriterritoriet i januar måned, hvilket under gunstige vejrforhold fint kan praktiseres fra land.

Forvaltning af råvildt

Selektiv regulering af råvildtet foretages bedst på de åbne marker sidst på året.

I modsætning til den traditionelle trykjagt i skoven, kan de jagtbare individer i det åbne, nøje udvælges for selektiv afskydning.

Sportsfiskeri

Fiskeriet dyrkes når tiden tillader det - allerhelst med fluestangen. Stort set alle former for lystfiskeri har dog interesse specielt i selskab med familien.

Baneskydning