Canadian Moose Hunting

Moose - den Nordamerikanske elg

Nordamerikas 3 moose-arter:

Shiras-moose

Shiras-moosen der lever i det sydlige British Columbia, kan størrelsesmæssigt sammenlignes med dens skandinaviske fætter elgen.

Canadisk moose og Alaska-/Yukonmoose

Da trofæbredde og geografisk breddegrad (& pris) er nogenlunde proportionale, er det en almen opfattelse, at de fleste større moose træffes nord for den 60° breddegrad – grænsedragningen mellem British Columbia og Yukon. Grænsen er samtidigt skellet mellem den canadiske moose og Alaska-/Yukonmoosen.

Trofæudlæg er en god indikation men langt fra ensidig beskrivelse af trofæstørrelse og skønhed. Mange af de nordligste moose lever under tundra-lignende forhold, hvor skovlene (udlægget) bliver brede og ret flade. Det er en udbredt opfattelse, at de moose der trives i skovområder, af praktiske hensyn, ofte har bredere og højere skovle på bekostning af et mindre udlæg.

Skal der sættes mål for trofæstørrelse og skønhed bør trofæudlægget / "tommerne" derfor erstattes af Boone and Crockett Club’s pointskala.

Valg af jagtområde

klik på billede for forstørrelse

Drømmen om den canadiske vildmark i kombination med den klassiske moose-jagt på hesteryg, har eksisteret siden drengeårene.

Valg af jagtområde og outfitter har derfor haft høj prioritet i hele planlægningsfasen.

Efter nøje overvejelse valgte jeg at målrette min søgen til området nordlige British Columbia / sydlige Yukon.

 

Via GOABC Hunt Finder (Guide Outfitters Association of British Columbia) modtog jeg flere interessante henvendelser herunder kontakt til outfitter Chris Schippmann fra Liard River Adventures.

Liard River Adventures

klassisk jagt på hesteryg
Liard River adventures drives og ejes af Chris og Thor Schippmann.
LRA disponerer over 5 mill. acres (> 2 mill. hektar) outfit afgrænset af Floden Liard River BC og grænsen til Yukon.
Da størsteparten af området har ATV-restriktioner foregår moose-jagten på klassisk vis, dvs. fra hesteryg.
Netop den begrænsede adgang for ATV'er har væsentlig betydning for moose-kvaliteten, da det effektivt forhindrer et lokalt jagttryk på bestanden - en væsentlig faktor ved valg af outfit !!!
 
Alle jagter tager udgangpunkt i en bekvem jagtlodge beliggende 15 km fra Alaska Highway, miles 497.
Den videre transport til spike camps foregår til hest, eller med flyvemaskine til de fjerntliggende camps.
 
Trofækvaliteten på moose er særdeles god med et gennemsnits-udlæg på 54", der med den for området almindelige skovlkvalitet, ofte rækker til en optagelse i Boone and Crockett Club rekordbog. Heraf flere i ALL TIME udgaven.
Rekorden for Canadian moose (242 point) er nedlagt i netop dette område.
 
LRA kontakt:
 
 
Main camp bestående af bekvem jagtlodge
En af områdets mange spike camps
Flyforbindelse til fjerntliggende områder

Andre jagtbare arter

Liard River Adventures har ud over moose følgende arter på programmet:

Grizzly
NB! EU importrestriktioner
Sortbjørn
Ulv
Mountain Caribou
Elk