Natur- og vildtpleje

Lavskov
3 ha lavskov anlagt foråret 2018
Vildtagre
Hvor det er muligt er der anlagt flerårige vildtagre
I tillæg til 3 eksisterende vandhuller/søer graves der i februar 2019 en ny sø på ca. 2.000 m2
Eksisterende sø
Nordgrænsen Halleby Å